Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
κοινοβουλευτικός έλεγχος

8/3/2012 - Γιατί δε διασφαλίζεται η προτεραιότητα των ιατρών εργασίας;

ΕΡΩΤΗΣΗ    

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΘΕΜΑ: Παράνομη ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε κατόχους άλλων ειδικοτήτων  

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (Ν.1568/85) και Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Ν.3850/2010) για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 εργαζομένων, προβλέπεται όχι απλά η ύπαρξη Ιατρού Εργασίας, αλλά Ειδικού Ιατρού Εργασίας, ειδικότητα η οποία καθιερώθηκε στην Χώρα μας με το ΠΔ. 213/86. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν.3850/2010 ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο υπό την αυστηρή αίρεση της προσήκουσας αναζήτησης και μη εύρεσης Ειδικού Ιατρού Εργασίας απ’ τις επιχειρήσεις επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε κατόχους άλλων ειδικοτήτων.  

Αρμόδιο για την τήρηση της κείμενης Νομοθεσίας, η οποία πρωτίστως προστατεύει τους εργαζομένους, είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δια των κατά τόπους Κέντρων Προστασίας Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) στα οποία κάθε επιχείρηση υποχρεούται να αναγγείλει την πρόσληψη του Ιατρού Εργασίας.  

Αντ’ αυτού, πάγια είναι τακτική των ΚΕΠΕΚ να δέχονται την πρόσληψη ασκούντα, και όχι Ειδικού Ιατρού Εργασίας, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι Ειδικοί Ιατροί γνωστοποιούν με επιστολές και Εξώδικες Οχλήσεις πως ουδέποτε αναζητήθηκαν από καμία επιχείρηση. Αυτό συνέβη, προσφάτως, με τις περιπτώσεις των Δήμων Θέρμης και Κιλκίς, για τις οποίες το ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας Θράκης απεφάνθη πως οι Δήμοι ορθώς έπραξαν προσλαμβάνοντας μη Ειδικούς Ιατρούς λόγω οικονομικότερης προσφοράς.  

Ερωτάται, συνεπώς, ο αρμόδιος Υπουργός:  

- Τι προτίθεται να πράξει ώστε το ΣΕΠΕ να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις καταγγελίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ασφάλειας των εργαζομένων,

- Εάν και πώς προτίθεται να διασφαλίσει την προτεραιότητα των Ειδικών Ιατρών Εργασίας έναντι των ασκούντων καθήκοντα ιατρού εργασίας.

 
             
  πίσω
             
Αφήστε το δικό σας σχόλιο
*Όνομα:  
*E-mail:  
*Σχόλιο:  
 
     
   
 
     
     
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future