Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
κοινοβουλευτικός έλεγχος

23/4/2010 - Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης για τη συμφιλίωση οικογένειας & εργασίας

«Η Κυβέρνηση μέσω του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δεσμεύτηκε ότι το α΄ τρίμηνο του 2010 θα προβεί σε εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες στο δημόσιο, θέμα που προωθείται ήδη μέσα από το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό σύστημα.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, τίθεται πιο επιτακτικά η ανάγκη λήψης αντισταθμιστικών μέτρων κυρίως για τη στήριξη της εργαζόμενης -όχι μόνο στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα- μητέρας και τη συμφιλίωση μεταξύ εργασίας και οικογένειας, σε μία κρίσιμη περίοδο όπου οι ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται στην πράξη.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, βασική πρόκληση αποτελεί η εστίαση σε πολιτικές σύγχρονης οργάνωσης της εργασίας, σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας και σε κίνητρα που ενθαρρύνουν τους άνδρες να αναλάβουν περισσότερες οικογενειακές ευθύνες. Με τέτοια ιδίως μέτρα αντισταθμίζονται τα βάρη που επωμίζονται κυρίως οι γυναίκες, λόγω των πολλαπλών τους ρόλων.

Ερωτάται, συνεπώς, ο κύριος Υπουργός:

1. Ποιες είναι οι πολιτικές και τα μέτρα συμφιλίωσης εργασίας – οικογένειας που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση ως αντιστάθμισμα της εξίσωσης των ορίων συνταξιοδότησης;

2. Σε ποιο βαθμό και με ποια προτεραιότητα θα υλοποιηθούν συναφή έργα στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού; Τι πόροι δεσμεύονται και ποιος ο χρόνος έναρξης υλοποίησης των έργων;»

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κύριε Υπουργέ, συμμερίζομαι κατ’ αρχάς απολύτως το πλαίσιο πολιτικής συνεννόησης που θέσατε. Και στο ίδιο πλαίσιο νομίζω ότι κινούμαι κι εγώ και επιθυμώ να κινούμαι.

Είναι αλήθεια, ότι σας απηύθυνα μία γραπτή ερώτηση -όπως είπατε και εσείς- στην οποία πήρα την απάντηση των υπηρεσιών σας η οποία απάντηση, βεβαίως, έχει μια ακρίβεια ως προς τα τεχνικά, δηλαδή, το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό». Αυτό, είναι γνωστό και είχε σχεδιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η ώρα της ευθύνης, είναι η ώρα της υλοποίησής του, οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν, οι χρόνοι, οι προτεραιότητες και οι πιθανές αλλαγές, που ως πολιτική μπορείτε να ακολουθήσετε.

Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει αμφιβολία, το γνωρίζουμε όλοι, ότι η συμφιλίωση της οικογένειας και της εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη της απασχόλησης, στην καλυτέρευση της θέσης των γυναικών και σε συνδυασμό με την εξίσωση ορίων ηλικίας που προωθείτε, αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη, προκειμένου να λειτουργήσει και ως αντισταθμιστική πολιτική. Διότι, κύριε Υπουργέ, μπορεί θεωρητικά να είναι σωστή η κατεύθυνση της εξίσωσης ορίων ηλικίας, αλλά στην πράξη και στην πραγματική ισότητα απέχουμε πολύ ακόμα. Επομένως, δεν μπορούμε να βαδίσουμε, χωρίς αντισταθμιστικές πολιτικές.

Επίσης, ήθελα να πω με όλο μου το σεβασμό και την εκτίμηση ότι τα έργα και τα προγράμματα που μας παρουσιάσατε σήμερα και είμαστε ήδη εν γνώσει αυτών, είναι βεβαίως στη θετική κατεύθυνση, γιατί βοηθάνε στην απασχόληση και των γυναικών μεταξύ άλλων, ωστόσο, δεν απαντούν ευθέως ή συγκεκριμένα στα προβλήματα που παρουσιάζει ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Συγκεκριμένα, για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, άκουσα μόλις από τα χείλη σας και χαίρομαι ιδιαίτερα γι’ αυτό, ότι έχετε περιλάβει το ποσοστό του 60%. Διότι, ούτε στις προκηρύξεις ούτε στην υπουργική απόφαση περιλαμβάνεται κι εγώ είχα την ανησυχία και θα σας το έθετα. Εφόσον όμως, το ακούω από εσάς αυτό, πείθομαι, ότι θα ισχύσει.

Είναι σαφές, κύριε Υπουργέ, ότι η κεντρική πρόκληση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η εξισορρόπηση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και είναι και η απασχόληση των γυναικών ως παράγοντας ανάπτυξης. Θα αναφέρω, πρόσφατα, στοιχεία της ευρωπαϊκής μελέτης αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2009, που αναφέρουν ότι η προώθηση της απασχόλησης των γυναικών και της επιχειρηματικότητάς τους, βοηθάει στην ανάπτυξη του ΑΕΠ, τουλάχιστον, κατά 15%. Είναι ένα στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει, κύριε Υπουργέ, και θεωρώ ότι προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, πολιτικές συμφιλίωσης, εξυπηρετούν την καλύτερη και μεγαλύτερη απασχόληση των γυναικών.

Επομένως, εδώ τίθεται το ερώτημα του τι θεσμικές πρωτοβουλίες θα πάρουμε, γιατί δεν είναι μόνο τα έργα που υλοποιούμαι, είναι και οι θεσμοί. Τι θεσμικές πρωτοβουλίες θα πάρετε, κύριε Υπουργέ, όπως υποδεικνύει η Ευρώπη σχετικά με θέματα καλύτερης οργάνωσης εργασίας, ευέλικτων μορφών απασχόλησης, που όπως ξέρουμε από τις μέχρι τώρα συζητήσεις μας και κατά την άποψή μας, δεν δημιουργείται τέτοιο ευέλικτο σχήμα.

Και βεβαίως, η οικονομική ύφεση που υπάρχει και στη χώρα μας και γύρω, όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για να μην προχωρήσουν τέτοιου είδους πολιτικές.

Θέλω, λοιπόν, να σας προτείνω, γιατί η ερώτησή μου, αυτήν την έννοια είχε του μηνύματος και της πίεσης σε μία κατεύθυνση βελτίωσης την οποία πιστεύω ότι συμμερίζεστε, τα χρήματα αυτά τα οποία έχουν δεσμευτεί, τα 280.000.000 ευρώ για την πολιτική συμφιλίωση και την επιδότηση των γυναικών -με το κουπόνι όπως λέμε- προκειμένου να πληρώνουν τις δομές υποστήριξης και φύλαξης παιδιών, να το αυξήσετε κατ’ αρχάς, γιατί νομίζω ότι είναι περίοδος που μας χρειάζεται αυτό.

Δεν μας είπατε πότε πρόκειται να προκηρύξετε από αυτά τα 280.000.000 ευρώ νέα κομμάτια πόρων, δεδομένου ότι μέχρι τώρα τα 110.000.000 ευρώ έχουν προκηρυχθεί και υλοποιούνται από το 2008 και το 2009.

Και θα σας πρότεινα επίσης, κύριε Υπουργέ, να δείτε μήπως μπορεί αυτό το ποσό των 280.000.000 ευρώ να αυξηθεί και κυρίως το εισοδηματικό κριτήριο, που σήμερα είναι στις 24.000 ευρώ, να το αυξήσετε μια και βρισκόμαστε σε μια περίοδο οικονομικής δεινότητας, θα έλεγα, και χρειάζεται η οικογένεια μεγαλύτερη υποστήριξη.

Άρα, με την αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου, θα μπορούσε πιστεύουμε να ικανοποιηθούν και να υποστηριχθούν περισσότερες οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

 
             
  πίσω
             
Αφήστε το δικό σας σχόλιο
*Όνομα:  
*E-mail:  
*Σχόλιο:  
 
     
   
 
     
     
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future