Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
κοινοβουλευτικός έλεγχος

κοινοβουλευτικός έλεγχος

10/2/2011 - Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ και τις Ειδικές Κατηγορίες υποψηφίων

Στο κείμενο ανακοινώσεων των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προβλέπεται μοριοδότηση των πολυτέκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των τέκνων αυτών.

 
περισσότερα  
10/2/2011 - Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ και τις Ειδικές Κατηγορίες υποψηφίων

Στο κείμενο ανακοινώσεων των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προβλέπεται μοριοδότηση των πολυτέκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των τέκνων αυτών.

 
περισσότερα  
7/2/2011 - Περικοπή κοινωνικών δαπανών και ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους

Οι όροι διαχείρισης του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας μας επιφέρουν πρωτόγνωρες επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό, και ιδιαίτερα σε ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού...

 
περισσότερα  
7/2/2011 - Αξιοποίηση εισφορών και δωρεών υπέρ του Ταμείου κατά της Φτώχειας που έχει πλέον καταργηθεί

Με τον πρόσφατο Ν 3895/2010 (ΦΕΚ Α 206/8.12.2010) καταργείται το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και προβλέπεται ότι το σύνολο των εισφορών και τα πάσης φύσεως ταμειακά του υπόλοιπα περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών ... 

 
περισσότερα  
2/2/2011 - Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία του σπηλαίου Θεόπετρας

Το σπήλαιο της Θεόπετρας αποτελεί έναν μοναδικό στο είδος του δείγμα στον ελλαδικό χώρο συνδυάζοντας διαδοχικές πολιτισμικές περιόδους από την Παλαιολιθική, Μεσολιθική και Νεολιθική Εποχή και παρέχοντας σημαντικότατα αρχαιολογικά και ανθρωπολογικά ευρήματα για την ανθρώπινη δραστηριότητα κατά τις περιόδους αυτές.

 
περισσότερα  
2/2/2011 - Λειτουργία της Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης Μύκης Νομού Ξάνθης

Σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας του Νομού Ξάνθης (Ζαγάρισα, Νοέμβριος 2010), η Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη στο χωριό Μύκη του Νομού Ξάνθης απειλείται με παύση της λειτουργίας της  λόγω επικείμενης κατάργησης του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών ...

 
περισσότερα  
2/2/2011 - Συμμετοχή των γυναικών στις πρόσφατες περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

Ως γνωστόν ο Ν 3852/2010 («Καλλικράτης») προβλέπει ότι η ποσόστωση του 1/3 τουλάχιστο των υποψηφίων κατά φύλο υπολογίζεται, όχι πλέον επί του αριθμού των υποψηφίων, όπως ίσχυε, αλλά επί του αριθμού των εκλεγομένων.

 
περισσότερα  
26/1/2011 - Χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στους οδούς πέριξ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Οι κάτοικοι, οι φοιτητές, οι καθηγητές, οι εργαζόμενοι καθώς και οι διερχόμενοι από τους δρόμους πέριξ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, αμφότερων επιβλητικών αρχιτεκτονικών μνημείων με ισχυρό πολιτιστικό και ιστορικό συμβολισμό, έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα χρήσης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

 
περισσότερα  
26/1/2011 - Χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στους οδούς πέριξ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Οι κάτοικοι, οι φοιτητές, οι καθηγητές, οι εργαζόμενοι καθώς και οι διερχόμενοι από τους δρόμους πέριξ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα χρήσης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών που λαμβάνουν χώρα και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

 
περισσότερα  
24/1/2011 - Συντήρηση και επαναλειτουργία του Αναπαυτηρίου Πικιώνη

Το Αναπαυτήριο Πικιώνη, γνωστό και ως τουριστικό περίπτερο / καφετέρια Λουμπαρδιάρη, κηρυγμένο μνημείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής από το 1996 και προστατευόμενο από την UNESCO, αποτελεί μέρος των Έργων Πικιώνη στην περιοχή του Φιλοπάππου και της Ακρόπολης

 
περισσότερα  
 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future