Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
αρθογραφία - συνεντεύξεις

5/6/2010 - Κοινά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για γυναίκες και άνδρες: μεταρρυθμιστικός μοχλός ή χαμένη ευκαιρία;

Η εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικών στο Δημόσιο, όπως επιτάσσει σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνεται μεταξύ των αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα εγείρει σε αρκετούς ένα κεντρικό ερώτημα: σε ποιο βαθμό επιβαρύνονται οι εργαζόμενες γυναίκες στην εκπλήρωση των οικογενειακών τους υποχρεώσεων δίχως παράλληλα να υποβαθμίζεται η θέση τους στην αγορά εργασίας και να ακυρώνεται η δυνατότητα επαγγελματικής τους ανέλιξης;

Είναι γεγονός ότι τα ισχύοντα χαμηλότερα όρια συνταξιοδότησης των γυναικών δεν διευκολύνουν πλέον την εργαζόμενη γυναίκα στις σημερινές συνθήκες ζωής ώστε να παραμείνει και να εξελιχθεί στην αγορά εργασίας. Αντιθέτως, την ώθησαν κατά το παρελθόν σε πρόωρη αποχώρηση λόγω των ευνοϊκότερων προϋποθέσεων, και μάλιστα σε μία ηλικία κατά την οποία τα παιδιά της έχουν ενηλικιωθεί και η ίδια μπορεί να διεκδικήσει την επαγγελματική εξέλιξή της. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι η απομόνωση ή «απόσυρση» της εργαζόμενης σε μια περίοδο παραγωγικής αιχμής και επαγγελματικής ανέλιξης.

Το αίτημα είναι η ανακατανομή των ρόλων και των οικογενειακών υποχρεώσεων και η στήριξη της εργαζόμενης γυναίκας σε εκείνη την περίοδο που η φροντίδα των παιδιών είναι αναγκαία και η ίδια «χτίζει» την επαγγελματική της σταδιοδρομία, είτε αυτή αφορά τον δημόσιο, είτε τον ιδιωτικό τομέα. Για το λόγο αυτό το ζήτημα των κοινών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να προωθηθούν ολοκληρωμένες πολιτικές ίσων ευκαιριών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Πολιτικές οι οποίες στηρίζουν ουσιαστικά την εργαζόμενη μητέρα, ενεργοποιούν τον ρόλο του πατέρα και ενθαρρύνουν την ισόρροπη συμμετοχή και των ανδρών στην οικογενειακή ζωή. ’λλωστε, χώρες που εφάρμοσαν τέτοιες πολιτικές - επενδύοντας σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, σε σύγχρονες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας και των γονικών αδειών καθώς και στην ουσιαστική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στην πράξη - εμφανίζουν αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, ενίσχυση της συ΅βολής των γυναικών στο ΑΕΠ και στα έσοδα από τη φορολογία καθώς και υψηλότερα επίπεδα γεννητικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προωθηθούν σοβαρά αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία βεβαίως απαιτούν συνέργειες μεταξύ πολιτείας, παραγωγικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών. Η αρχή για τη λήψη σχετικών πρωτοβουλιών έγινε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη θεσμοθέτηση της άδειας πατρότητας, τη στήριξη μονογονεϊκών και πολυτέκνων οικογενειών στον δημόσιο τομέα καθώς και την επέκταση των γονικών αδειών κατά 6 επιπλέον μήνες στον ιδιωτικό τομέα. Εντούτοις, πρέπει να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες με βάση συγκεκριμένες καλές πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως ενδεικτικά:

- η θέσπιση ειδικών κινήτρων για τη χορήγηση αυτοτελούς άδειας πατρότητας η οποία δεν θα μεταβιβάζεται στον έτερο γονέα
- η αναβάθμιση – ποσοτική, οργανωτική και λειτουργική – των κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας παιδιών (βρεφονηπιακοί σταθμοί και νηπιαγωγεία) και των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
- η ενίσχυση των δομών κοινωνικής πρόνοιας που αφορούν στη φροντίδα ηλικιωμένων και ασθενών ·η έκπτωση δαπανών που αφορούν τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων,
- οι ειδικές ενισχύσεις προς μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Για την υποστήριξη τέτοιων πολιτικών υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 τόσο για τον δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η κρίσιμη περίοδος που διανύουμε προσφέρει ΅ια μοναδική ευκαιρία να διαμορφωθούν και να εφαρμοστούν πολιτικές για την στήριξη της οικογένειας και την πλήρη αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού χωρίς διακρίσεις. Στην παραπάνω κατεύθυνση η κυβέρνηση καλείται αφενός να συνεχίσει σχετικά έργα που έχουν προετοιμαστεί και ωριμάσει κατά την προηγούμενη περίοδο και αφετέρου - με ανακατανομή των πόρων - να προωθήσει νέες πολιτικές με διττό στόχο: να αποτραπεί ο ορατός κίνδυνος περιθωριοποίησης που αντιμετωπίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, εκκινώντας από την προστασία ενός βασικού συντελεστή της, της οικογένειας.

Δείτε το Δημοσίευμα
 
 
             
  πίσω
             
Αφήστε το δικό σας σχόλιο
*Όνομα:  
*E-mail:  
*Σχόλιο:  
 
     
   
 
     
     
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future